THANH THÚY VÀ NHẠC TIỀN CHIẾN (Phần 2)

 

 

Tiếp tục đọc

Tiếng ru (Văn Nhân & Châu Kỳ), qua tiếng hát Thanh Thúy

 

Bức ảnh năm 1956, lúc này nổi tiếng tại Đài phát thanh Pháp Á, và tại Huế qua vai trò là ca sĩ Châu Kỳ

Bức ảnh năm 1956, lúc này nổi tiếng tại Đài phát thanh Pháp Á, và tại Huế qua vai trò là ca sĩ Châu Kỳ

 

Tiếp tục đọc