Những hình ảnh ghi nhớ nhất “Đêm Hội Ngộ Ca Sĩ Mỹ Hòa” Ngày 17 tháng 3/2016 và mừng sinh nhật 2 nghệ sĩ Lam Phương & Phương Đại (Trần Quốc Bảo)

 

my hoa, lp, pd

 

Tiếp tục đọc

Anh Là ai? (Việt Khang), qua sự trình bày của Lê Quốc Tuấn cùng các Nghệ Sĩ của TT Asia, và Bé Ngô Minh Kỳ

 

Screen Shot 2014-06-05 at 7.41.09 AM

 

Xin bấm vào tựa bài