Lá Sầu Riêng (kịch Kim Cương)

Để tưởng nhớ các Nghệ Sĩ:

Bà Bảy Nam

Túy Hoa 

Anh Thư 

Vân Hùng 

Ngọc Đức

 

Tiếp tục đọc

Những hình ảnh ghi nhớ nhất “Đêm Hội Ngộ Ca Sĩ Mỹ Hòa” Ngày 17 tháng 3/2016 và mừng sinh nhật 2 nghệ sĩ Lam Phương & Phương Đại (Trần Quốc Bảo)

 

my hoa, lp, pd

 

Tiếp tục đọc

Thanh Nga – Tiếng tơ đồng, 6-23-2012

Ảnh trái: Nghệ Sĩ Năm Nghĩa; Ảnh phải: Hai mẹ con Bà Bầu Thơ và Thanh Nga

Xin bấm vào tựa bài