Tin ngắn …

Nhận được tin buồn:

Thân Mẫu Ca Sĩ Thế Sơn

Bà Nguyễn thị Hải

vừa qua đời vào ngày 21 tháng 1, 2021 tại Huntington Beach, California.

Xin thành thật chia buồn cùng Thế Sơn và tang quyến!

Xin nguyện cầu hương linh Bà sớm được về cõi Phật.

 

 

Tiếp tục đọc

Đời Mãi Còn Nhau Trong Đêm Vinh Danh NS Lê Văn Thiện (Trần Quốc Bảo)

Thanh Mỹ, Mỹ Thúy, Mai Ngoc ̣ Khánh, ?, Thanh Châu, Như Hảo, Thanh Mai, Thanh Thúy, Lê Văn Thiện, Duy Quang, ?, Quốc Anh

trong ảnh có: Thanh Mỹ, Mỹ Thúy, Mai Ngọc Khánh, Thanh Châu, Như Hảo, Thanh Mai, Thanh Thúy, Lê Văn Thiện, Duy Quang, Quốc Anh

Xin bấm vào đây để xem tiếp