Thanh Nga – Tiếng tơ đồng, 6-23-2012

Ảnh trái: Nghệ Sĩ Năm Nghĩa; Ảnh phải: Hai mẹ con Bà Bầu Thơ và Thanh Nga

Xin bấm vào tựa bài