Mẫu thân nhạc sĩ Lê Sĩ Dự từ trần

 

Gia đình Lê Sĩ Duẩn, Lê Nhất Thiên Thi (Thy Linh), và Lê Sĩ Dự cùng thân quyến trong tang lễ bà Phạm Thị Sử hôm 14/7/2017 tại nhà quàn Melrose Abbey ở Anaheim, California (photo: Thế Giới Nghệ Sĩ)

 

Tiếp tục đọc