Bài thơ thứ 2 viết năm 1970 của Huy Uyên gởi Thanh-Thúy.

Thanh Thúy xin chân thành cảm tạ Thi Sĩ Huy Uyên đã gởi tặng bài thơ thứ hai, cũng đã được sáng tác nhiều thập niên về trước.

 

Tiếp tục đọc

Bài ca sương khói (thơ: Huy Uyên)

Thanh Thúy xin chân thành cảm tạ Thi Sĩ Huy Uyên đã gởi tặng “Bài ca sương khói”, một bài thơ đã được sáng tác nhiều thập niên về trước.

Xin bấm vào tựa bài