Nhạc Sĩ Hoài An về miền vĩnh cửu – Thương Hoài

 

Chú Thích Ảnh: Ảnh nhạc sĩ Hoài An năm Ông 29 tuổi (1958)

Để tường nhớ 10 năm ngày mất của Nhạc Sĩ Hoài An – 15 tháng 3, 2012

 

Tiếp tục đọc

Tồn niệm âm điệu một số ca khúc của những nhạc sĩ từ lâu im tiếng (Lê Dinh)

 

BanNhacSongNgu-S-1

Ban Nhạc Sông Ngự, đứng từ trái: Phó Quốc Lân, Huyền Linh, Hoài An (ngay giữa), Phó Quốc Thăng (thứ 2 từ bìa phải)

 

Tiếp tục đọc