Sự hào phóng và nỗi đam mê âm nhạc của Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Tân (Huỳnh Tâm Hoài)

Hôm nay khi đến tư gia NS Tân về, tôi có ý nghĩ nên viết một vài điều gì đó về anh để gởi đến quý ACE ở xa trên diển đàn được biết một ít về anh.   

Xin bấm vào đây để xem tiếp