VŨ SƯ LƯU HỒNG: NGƯỜI SƯ PHỤ CỦA NGHỆ THUẬT CA VŨ DÂN TỘC VÀ NGHỆ SĨ MỸ PHƯƠNG (Hồ Văn Xuân Nhi)

Mỹ Phương, Lưu Hồng

 

 

Tiếp tục đọc

Những kỷ niệm với Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng 33 năm trước (Trần Quốc Bảo và Hồ Văn Xuân Nhi)

Viet Dung
Từ trái sang phải: Việt Dzũng, Hồ Văn Xuân Nhi, Bác Sĩ Đinh Tuấn tại Đại Hội Tuổi Ngọc tổ chức tại San Jose năm 1985.

Xin bấm vào tựa bài