Những kỷ niệm với Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng 33 năm trước (Trần Quốc Bảo và Hồ Văn Xuân Nhi)

Viet Dung
Từ trái sang phải: Việt Dzũng, Hồ Văn Xuân Nhi, Bác Sĩ Đinh Tuấn tại Đại Hội Tuổi Ngọc tổ chức tại San Jose năm 1985.

Xin bấm vào tựa bài