Nghệ Sĩ Kim Chưởng và một tài liệu cũ 57 năm trước (Trần Quốc Bảo)

Hình bìa nghệ sĩ Kim Chưởng trên tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn số 120 phát hành ngày 1 tháng 6 năm 1957 (ảnh tài liệu của Trần Quốc Bảo)
Hình bìa nghệ sĩ Kim Chưởng trên tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn số 120 phát hành ngày 1 tháng 6 năm 1957 (ảnh tài liệu của Trần Quốc Bảo)

 

Xin bấm vào tựa bài