Ca sĩ Pauline Ngọc – ND Chris Show P1

Pauline Ngoc 11

trong ảnh có Thanh Phong, Pauline Ngọc, Thanh Thúy, Elvis Phương trong một chuyến lưu diễn tại Âu Châu

Xin bấm vào tựa bài