Lễ tưởng niệm nhà văn Nguyễn Trường Sơn, sáng lập viên Tuổi Hoa (Văn Lan/Người Việt)

Nguyễn Sơn Vũ, con trai nhà văn Nguyễn Trường Sơn, mang di ảnh  vào nhà nguyện Trung Tâm Công Giáo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Nguyễn Sơn Vũ, con trai nhà văn Nguyễn Trường Sơn, mang di ảnh
vào nhà nguyện Trung Tâm Công Giáo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

 

Tiếp tục đọc