Tin ngắn …

Nhận được tin buồn: Phu nhân của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn là bà Nguyễn Thị Thu Hồng qua đời lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 2 năm 2021. 🙏 Bà cũng từng là xướng ngôn viên cho một chương trình của đài phát thanh Sài Gòn. Theo tác giả Ngô Thế Vinh thì bà Thu Hồng là hình ảnh nguyên mẫu của một bà Tú Xương lúc ấy và cho tới suốt cả những năm về sau này, bà bền bỉ đảm đương một gia đình bốn con và cả thăm nuôi ông Nguyễn Đình Toàn trong suốt thời gian gian tù đầy. Nói tới thành tựu của một nền văn học, người ta chỉ nhắc tới những nhà văn, nhà thơ nhưng có lẽ không thể không nhắc tới những bà Tú Xương của mọi thời đại với bao nhiêu công khó hy sinh của họ.

 

 

 

Tiếp tục đọc