Nhạc Sĩ Phạm Minh Cảnh, tác giả nhiều bài hát quen thuộc ở Saigon trước 1975 giờ sống ra sao? ở đâu? (Trần Quốc Bảo)

Từ trái sang phải: Nhạc sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, Trần Quốc Bảo, nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh chụp tại khách sạn Hương Việt (Bình Thạnh) mùng 3 Tết Bính Tý năm 1996. Ảnh phải của NS Phạm Minh Cảnh do nhạc sĩ Ngọc Sơn chụp.

Từ trái sang phải: Nhạc sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, Trần Quốc Bảo, nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh chụp tại khách sạn Hương Việt (Bình Thạnh) mùng 3 Tết Bính Tý năm 1996. Ảnh phải của NS Phạm Minh Cảnh do nhạc sĩ Ngọc Sơn chụp.

Xin bấm vào tựa bài