Những kỷ niệm với Nghệ Sĩ Xuân Phát vừa qua đời ở tuổi 82 (Trần Quốc Bảo)

Xuan Phat
Ảnh nghệ sĩ Xuân Phát ở tuổi 80 vẫn đẹp lão và 2 ảnh nhỏ là hình vợ Ông, cô Mỹ Lệ trên bìa nhạc Tiếng Hát Về Đêm của Y Vũ và 1 tấm khác trên bìa tờ Phụ Nữ Ngày mai phát hành năm 1963

Xin bấm vào tựa bài