Vĩnh biệt nhạc sĩ Hoàng Liêm (Nguyễn Toàn – Sydney)

Một số thành viên của Ban Shotguns hội ngộ tại Sydney, Úc - vào tháng 3, 2012. từ trái: Elvis Phương, Hoàng Liêm, Mạnh Tuấn, Thanh Thúy, Ngọc Chánh (photo: Nguyễn Toàn)

Một số thành viên của Ban Shotguns 
từ trái: Elvis Phương, Hoàng Liêm, Mạnh Tuấn, Thanh Thúy, Ngọc Chánh (photo: Nguyễn Toàn)

Xin bấm vào tựa bài