CON THUYỀN KHÔNG BẾN – Đặng Thế Phong (Thanh Trang)

Buồi chiều đầu tháng 11, trời đổ cơn mưa! Đêm hôm trước đó một ngày thì đã có trận mưa đủ ướt cây ướt cỏ. Sáng ra thấy cái “drive way” còn đọng nước là tôi đã vui rồi, bởi đấy là dấu hiệu có trận mưa cho ra mưa. Vui vì đỡ tưới cây tưới cỏ ít nhất 5 ngày. Bây giờ cộng thêm cơn mưa mới tinh này nữa là thấy chắc ăn về mặt nước non trong vòng một tuần sắp tới.

Xin bấm vào tựa bài