Tròn 60 năm bên nhau – phu nhân nhà thơ Cung Trầm Tưởng vừa ra đi

 

Ông bà Cung Trầm Tưởng ở Paris, không rõ năm, nhưng theo trí nhớ của ông thì khoảng 10 năm về trước (nguồn ảnh: gia đình cung cấp)

 

Tiếp tục đọc