Phân Ưu cùng Nữ Nghệ Sĩ Cải Lương Mỹ Châu

Duc Minh

Nhận được tin buồn

Chồng của Nữ Nghệ Sĩ Cải Lương Mỹ Châu

Nghệ Sĩ Đức Minh

vừa từ trần vào ngày 14 tháng 1 năm 2014 tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Nghệ Sĩ Mỹ Châu và toàn thể tang quyến.