Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng điện đàm cùng nhà báo Trường Kỳ

 

Trầm Tử Thiêng (1937 – 2000) là một nhạc sĩ của dòng nhạc vàng và tình ca giai đoạn 1954 – 1975 tại miền Nam Việt Nam.

 

 

Tiếp tục đọc

Ký giả Nguyễn Hoàng Đoan, phu quân ca sĩ Khánh Ly từ trần (Trần Quốc Bảo)

N H Doan

Ký giả Nguyễn Hoàng Đoan và nụ cười này chẳng bao giờ còn gặp lại.

 

Tiếp tục đọc