Anh Là ai? (Việt Khang), qua sự trình bày của Lê Quốc Tuấn cùng các Nghệ Sĩ của TT Asia, và Bé Ngô Minh Kỳ

 

Screen Shot 2014-06-05 at 7.41.09 AM

 

Xin bấm vào tựa bài