Nhạc Sĩ Đăng Tiến, ông thầy dạy hát những nhạc phẫm ngoại quốc tại Saigon thập niên 60-70 đã từ trần (Trần Quốc Bảo)

Vợ chồng nhạc sĩ Đăng Tiến chụp với cô con gái cuối thập niên 60. Tên vợ nhạc sĩ ĐT là Sinh nhưng thương cô con gái, người mẹ lấy tên con mình là Mỹ Khanh làm nghệ danh đi hát
Vợ chồng nhạc sĩ Đăng Tiến chụp với cô con gái cuối thập niên 60. Tên vợ nhạc sĩ ĐT là Sinh nhưng thương cô con gái, người mẹ lấy tên con mình là Mỹ Khanh làm nghệ danh đi hát

  Xin bấm vào tựa bài