Mấy kỷ niệm với Nữ Danh Ca Thanh Thúy (Dương Viết Điền)

Bài viết này được trích từ tác phẫm ” TUYỂN TẬP VĂN THƠ NHẠC” của tác giả Dương Viết Điền, xuất bản năm 2010. Thanh Thúy xin cảm tạ Nhà Văn Dương Viết Điền đã gởi tặng sách cùng bài viết, và thật nhiều kỷ niệm đẹp của những lần gặp gỡ. 

Kỳ 4, tại Quận Cam, Nam Cali, 2010
Ca sĩ Thanh Thúy và tác giả trong Đại Hội Yểm Trợ Thương Phế Binh 2010.