Nhạc Sĩ Hoàng Nhạc Đô – tác giả những ca khúc “Dù tình yêu đã mất”, “Cần Thơ quê tôi” nhập viện khẩn cấp nhưng không đủ tiền trả (Trần Quốc Bảo)

Hoang Nhac Do

Ảnh phải là nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô và ảnh nền là hình nhạc sĩ Hoàng Trọng đang điều khiển Ban Hợp Xướng Tiếng Tơ Đồng

Xin bấm vào tựa bài