10 năm Nhạc Sĩ Khánh Băng đi, sầu đông nào vẫn chưa tan (Trần Quốc Bảo) – phần 1

Ảnh trái: Trần Quốc Bảo chụp Khánh Băng năm 1995, ảnh phải là ban nhạc Thời Đại với 4 nhạc sĩ Dương Quang Định, Dương Quang Lê Minh, Khánh Băng, Phùng Trọng.. chụp khoảng năm 1962-1963

Ảnh trái: Trần Quốc Bảo chụp Khánh Băng năm 1995, ảnh phải là ban nhạc Thời Đại với 4 nhạc sĩ Dương Quang Định, Dương Quang Lê Minh, Khánh Băng, Phùng Trọng.. chụp khoảng năm 1962-1963

 

Tiếp tục đọc

Gia đình Thanh Thúy hội ngộ Nhạc Sĩ Tòng Sơn sau nhiều năm xa cách (Thương Hoài)

 

 

Hàng đứng: Tòng Sơn, Phương Hồng Quế, Thanh Thúy, Thanh Mỹ, TQB và hàng ngồi Thanh Thảo, Thanh Hương trong chiều gặp gỡ Tòng Sơn tại nhà hàng Mỹ Nguyên thứ hai 9 tháng 8/2010

 

 

Tiếp tục đọc