Thanh Thúy, tiếng hát khói hương chiêu niệm (Hồ Trường An)

 

 

Tiếp tục đọc

Những Nhạc Sĩ tiên phong của dòng nhạc Bolero Việt Nam (Kiva)

 

 

 

Tiếp tục đọc

Nửa đêm ngoài phố (tạp ghi Thanh Thúy, về NS Trúc Phương)

 

tt tap ghi

 

Thanh Thúy
(vào một ngày tháng 9, 1995, khi nhận được hung tin về Anh)

Trích trong “Thế Giới Nghệ Sĩ”, phát hành vào tháng 2-1996, số đặc biệt tưởng niệm Nhạc sĩ Trúc Phương

 

Tiếp tục đọc