VŨ SƯ LƯU HỒNG: NGƯỜI SƯ PHỤ CỦA NGHỆ THUẬT CA VŨ DÂN TỘC VÀ NGHỆ SĨ MỸ PHƯƠNG (Hồ Văn Xuân Nhi)

Mỹ Phương, Lưu Hồng

 

 

Tiếp tục đọc

Lá Sầu Riêng (kịch Kim Cương)

Để tưởng nhớ các Nghệ Sĩ:

Bà Bảy Nam

Túy Hoa 

Anh Thư 

Vân Hùng 

Ngọc Đức

 

Tiếp tục đọc