Nhân sinh nhật Ông Bùi Diễm, nhớ về những cuốn phim “Chúng tôi muốn sống”, “Hồi chuông Thiên Mụ” của hãng Tân Việt Điện Ảnh (Trần Quốc Bảo)

KC 2Tờ quảng cáo cho bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ do hãng phim Tân Việt của Ông Bùi Diễm thực hiện được trình chiếu lần đầu tại 4 rạp Saigon ngày 8 tháng 1 năm 1959

Xin bấm vào tựa bài

Đạo Diễn Lê Dân kể vài mẫu chuyện bên lề về Hồi chuông Thiên Mụ, phim xuất hiện lần đầu của Tài Tử Kiều Chinh (Trần Quốc Bảo)

iều Chinh và Lê Quỳnh trong bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ khởi sự quay từ năm 1959 và mãi đến đầu tháng 1 năm 1959 mới trình chiếu
Kiều Chinh và Lê Quỳnh trong bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ khởi sự quay từ năm 1957 và mãi đến đầu tháng 1 năm 1959 mới trình chiếu

 

Xin bấm vào tựa bài