Lê Hoàng Hoa: Người dựng nên lịch sử truyền hình không chỉ của Việt Nam Cộng Hòa (Lê Thanh Hải)

Vậy là người bạn lớn và hàng xóm của tôi nhiều năm ở Warszawa đã ra đi nhẹ nhàng ở Sài Gòn, để lại nhiều di sản lớn mà chỉ mỗi cái tên Lê Hoàng Hoa là đủ để nói lên tất cả.

Xin bấm vào đây để xem tiếp