Việt Dzũng, Nghệ Sĩ đấu tranh không tàn tật tâm hồn (Võ Đại Tôn)

Ca Nhạc sĩ Việt Dzũng trong buổi ra mắt tập thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn) tại nhà hàng Ngon (nay là nhà hàng Kim Sư), năm 1989 (?). Hình: Ngọc Hoài Phương cung cấp.

Ca Nhạc sĩ Việt Dzũng trong buổi ra mắt tập thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn) tại nhà hàng Ngon (nay là nhà hàng Kim Sư), năm 1989 (?). Hình: Ngọc Hoài Phương cung cấp.

 

Xin bấm vào tựa bài