Forever Young (Bob Dylan)I Lời nguyện cầu cho con (lời Việt: Thanh Châu) I Tiếng hát: Thanh Châu 

 

Forever Young Ladder to the Stars is a painting by Vickie Wade

 

Happy Mother’ Day!

 

CẦU MONG CHÚNG CON SẼ SỐNG VÌ ĐỜI

SỐNG SAO CHO… RẠNG DANH GIỐNG NÒI…

 

 

Tiếp tục đọc

Rồi mai đây (lời Việt: Trường Kỳ), qua tiếng hát Minh Xuân & Minh Phúc

 

Ảnh Minh Xuân & Minh Phúc trên bìa 2 trong những ca khúc do Trường Kỳ viết lời Việt

 

Xin bấm vào tựa bài