Những kỷ niệm với Nghệ Sĩ Xuân Phát vừa qua đời ở tuổi 82 (Trần Quốc Bảo)

Xuan Phat
Ảnh nghệ sĩ Xuân Phát ở tuổi 80 vẫn đẹp lão và 2 ảnh nhỏ là hình vợ Ông, cô Mỹ Lệ trên bìa nhạc Tiếng Hát Về Đêm của Y Vũ và 1 tấm khác trên bìa tờ Phụ Nữ Ngày mai phát hành năm 1963

Xin bấm vào tựa bài

Phân Ưu cùng gia đình Kịch Sĩ Xuân Phát

 

 

Xuan Phat

Cố nghệ sĩ Xuân Phát. (Hình: Thái Ðắc Nhã)

 

Nhận được tin buồn

Kịch Sĩ Xuân Phát

Thân Phụ của Tài Tử Dustin Nguyễn

vừa từ trần vào ngày 11  tháng 6 năm 2014 tại Santa Ana, California

Thanh Thúy, Thanh Mỹ, Thanh Châu xin thành thật chia buồn cùng chị Lệ, Dustin và toàn thể tang quyến.

 

ĐNH Một thời để nhớ 2, Úc Châu 2013 – phần 2; photos: Bùi Ngọc Quang

tt, uc 10

 

Xin bấm vào tựa bài