Phân Ưu cùng gia đình Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

phan uu

 

Nhận được tin buồn

Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

Thân Mẫu của hai Nghệ Sĩ Xuân Trang và Cát Phương

vừa từ trần vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 tại Saigon, Việt Nam

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Xuân Trang, Cát Phương và toàn thể tang quyến.