Mùa thu của một đời người, mùa thu của những nỗi buồn (Don Hồ)

 

Ảnh do Nguyễn Thanh Cảnh chụp

Ảnh do Nguyễn Thanh Cảnh chụp

 

Thanh Thúy xin chia xẻ bài viết này của Don Hồ, về một cô gái tên Trần thị Thanh Lan. 

 

Xin bấm vào tựa bài