Chia buồn cùng Anh Trần Quang Hải & Bạch Yến

 

 

Tran Van Khe

 

 

 

Nhận được tin buồn:

Thân Phụ Anh Trần Quang Hải,

Nhạc Phụ Bạch Yến

Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Văn Khê

vừa từ trần vào ngày 24 tháng 6 năm 2015 tại Saigon, Việt Nam

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Anh Trần Quang Hải, Bạch Yến và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn Ông sớm về miền cực lạc.