Tiếng Hát Liêu Trai (Bụi Trần – Chân Như)

tt, pt
Cô Thanh Thúy và tác giả tại tư gia Cô Thanh Thúy ở Cali vào một mùa thu…

Thanh Thúy xin chân thành cảm tạ tác giả đã gởi tặng bài viết thật dễ thương này.

Xin bấm vào tựa bài