Phân Ưu cùng gia đình Kịch Sĩ Xuân Phát

 

 

Xuan Phat

Cố nghệ sĩ Xuân Phát. (Hình: Thái Ðắc Nhã)

 

Nhận được tin buồn

Kịch Sĩ Xuân Phát

Thân Phụ của Tài Tử Dustin Nguyễn

vừa từ trần vào ngày 11  tháng 6 năm 2014 tại Santa Ana, California

Thanh Thúy, Thanh Mỹ, Thanh Châu xin thành thật chia buồn cùng chị Lệ, Dustin và toàn thể tang quyến.

 

Phân Ưu cùng gia đình Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

phan uu

 

Nhận được tin buồn

Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

Thân Mẫu của hai Nghệ Sĩ Xuân Trang và Cát Phương

vừa từ trần vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 tại Saigon, Việt Nam

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Xuân Trang, Cát Phương và toàn thể tang quyến.

 

 

Phân Ưu cùng Trúc Loan và Nhạc Sĩ Trúc Linh

tr-phan-uu1

Nhận được tin

Thân Mẫu

của Trúc Loan và Nhạc Sĩ Trúc Linh (con của Cố Nhạc Sĩ Trúc Phương)

vừa từ trần vào ngày 18 tháng 2 năm 2014 tại Việt Nam

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Trúc Loan, Trúc Linh và toàn thể tang quyến