Phân Ưu cùng gia đình Kịch Sĩ Xuân Phát

 

 

Xuan Phat

Cố nghệ sĩ Xuân Phát. (Hình: Thái Ðắc Nhã)

 

Nhận được tin buồn

Kịch Sĩ Xuân Phát

Thân Phụ của Tài Tử Dustin Nguyễn

vừa từ trần vào ngày 11  tháng 6 năm 2014 tại Santa Ana, California

Thanh Thúy, Thanh Mỹ, Thanh Châu xin thành thật chia buồn cùng chị Lệ, Dustin và toàn thể tang quyến.

 

Phân Ưu cùng gia đình Ca Nhạc Sĩ Trần Thiện Anh Chương

thanh toan

 

Nhận được tin buồn

Ca Nhạc Sĩ Trần Thiện Anh Chương

(tức Phóng Viên Thanh Toàn)

vừa từ trần vào ngày 29 tháng 5 năm 2014 tại Houston, Texas

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng tang quyến Ca Nhạc Sĩ Anh Chương.

Phân Ưu cùng gia đình Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

phan uu

 

Nhận được tin buồn

Nữ Kịch Sĩ Xuân Dung

Thân Mẫu của hai Nghệ Sĩ Xuân Trang và Cát Phương

vừa từ trần vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 tại Saigon, Việt Nam

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng Xuân Trang, Cát Phương và toàn thể tang quyến.