Tin ngắn …

 

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————–

 

 

 

 


Thành kính chia buồn cùng Ông Hoàng Đức Nhã (Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi) và gia đình

 

 

—————————————————————————————————————

 

 

—————————————————————————————————————–

 

 

Ca sĩ Quang Toàn qua đời vào ngày 31 tháng 1, tại Los Angeles, do đột quỵ

 

 

**************************************************************************************************************************************

 

 

**************************************************************************************************************

 

 

 

 

***************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Tiếp tục đọc