Bao giờ biết tương tư (Ngọc Chánh & Phạm Duy), Thanh Thúy ca, phiên bản 2

          Xin nghe thêm phiên bản 1 tại đây: Bao giờ biết tương tư (Ngọc Chánh & Phạm Duy), qua tiếng hát Thanh Thúy, phiên bản 1